info@tamtraco.hu, ajanlat@mintaszallito.hu +36 70 613 7666, +36 70 636 8863

GINOP-2.1.7-15-2016-02121

TamTraCo Kft.

Biológiai minták szállítását támogató intelligens eszköztámogatott folyamatmenedzsment rendszer fejlesztése
GINOP-2.1.7-15-2016-02121

Támogatás összege: 18.308.253,- Ft

Támogatás mértéke: 62,44%

A projekt befejezési dátuma: 2021.09.30.

A projekt rövid összefoglalása:

Ebbe a részbe a támogatási kérelem releváns részeit másoltam össze, ebből kellene egy olyan komplex anyagot összeállítani, ami a beszerzett eszközök bemutatásával tudja leképezni az elvégzett feladatokat és bemutatni a fejlesztést.
Fejlesztésünkkel egy komplex, szolgáltatás-támogató rendszert kívánunk megvalósítani. A rendszer egyaránt alkalmas a kórházaknak végzett biológiai mintaszállítás menedzselésére, valamint az egészségügyi szolgáltatók által a lakosságnak nyújtott humán egészségügyi szolgáltatásokkal járó szállítási feladatok támogatására.
A fő szolgáltatási területek:
• őssejtvér és szövetszállítás,
• ivari donorminták szállítása,
• fagyasztott embrió szállítás a lombikprogramokhoz,
• kutatási célú mintaszállítás,
• gyógyászati célú mintaszállítás,
• diagnosztikai mintaszállítás

Jelen projekt keretében egy többlépcsős fejlesztés valósul meg. Célunk, hogy a jelenleg alkalmazott és a piacon megtalálható szállítmányozási rendszerekhez képest, egy olyan alkalmazásterület kerüljön kidolgozásra és piaci bevezetésre, mely alkalmas arra, hogy speciális szállítmányok esetében kapcsolatot és folyamatos információ átadást tudjon garantálnia megbízó, a szállító cég (cégen belül is), valamint a címzett/felhasználó között.

Cégünk speciális célterületen végzi tevékenységét. A biológiai minta, őssejt szállítás sajátossága, hogy a megbízó a levett mintát feldolgozó, tároló szervezet, a felhasználó viszont a minta szolgáltatója, a kismama. A szállító cég a két szereplő között végzi a szolgáltatását, ezáltal mindkét fél számára komoly elvárásokat kell teljesítsen a csomag biztonsága és a szolgáltatás színvonala szempontjából.
Napjaink okos eszközei, a kommunikációs csatornák fejlődése lehetővé teszik, hogy azonnali információ átadás valósuljon meg a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban.

A fejlesztés által elérni kívánt eredmények:
• minta felvételéről azonnali információk rendszeren belül;
• optimalizáció a szállítási folyamat tervezésében;
• dokumentációs teher csökkenése;
• automatikus visszajelzési rendszer mindhárom szereplő számára (megbízó, felhasználó, saját vezető);
• adatbázis rendszer, mely workflow jelleggel elemzési lehetőséget biztosít az egyes munkafolyamatok hatékonyságával és az ellátott partnerhálózat kiszolgálási minőségével, költségszintekkel kapcsolatban.

A prototípus fejlesztés eredménye: Intelligens eszköztámogatott speciális szállítási folyamat koordináló szolgáltatásfejlesztés.

 

A fejlesztés tárgya:
Olyan intelligens eszközökkel és kommunikációs technológiákkal támogatott szállítmányozási rendszerfejlesztés, mely a csomag pótolhatatlansága miatt alkalmas arra, hogy folyamatos nyomon követést, adminisztrációs lehetőséget, minőségbiztosítást tudjon garantálni amellett, hogy vezetői döntéstámogató rendszerként és folyamatoptimalizáló rendszerként működik.

Alkalmas arra, hogy:
• a teljes biológiai mintaszállítási folyamatot nyomon kövesse;
• a teljes biológiai mintaszállítási folyamat egységes dokumentációs elvárásait teljesítse;
• hiba mentes nyilvántartást garantál;
• többszintű értékesítési lehetőséget foglal magában;

Felhasználási területek:
1. Folyamatmenedzsment rendszer:
A folyamat elvű megközelítés eredményeként megtalálhatóak azok a sarokpontok, mely minden hasonló egyedi szolgáltatást nyújtó piaci szereplő számára rendszerbe foglalható tevékenységet jelent. Ez a megközelítési mód eredményezi azt, hogy a termék alkalmazása jelentős segítséget jelent a napi folyamatok tervezésében, nyilvántartásában, és dokumentálásában.
a. Nyilvántartó rendszer
i. dolgozók nyilvántartása,
ii. előre ütemezett feladatok rögzítése
iii. feladatellátás valós idejű rögzítése
iv. naplózás
v. dokumentációk és nyilvántartások vezetése – számviteli oldallal való kommunikáció
b. Valós idejű adatszolgáltató rendszer elvégzett tevékenységről
i. biológiai minta bejelentése (kismama)
ii. bejelentkezés
iii. egyéni kapcsolódó rendszerek integrálása (számlázó rendszer, nyilvántartó rendszerek)
iv. GSM és GPRS adatforgalom személyes ellenőrzés
v. e-napló vezetése
vi. szonda funkció, jelenlét, adatkérés funkció
2. Ügyfél tájékoztató rendszer és szolgáltatáscsomag
Lehetőséget ad a megbízónak, hogy nyomon kövesse a bejegyzéseket, váltásokat, megbízások eredményét (esetlegesrendkívüli események), szolgálatot végzők ellenőrzését. Adatszolgáltatásra és adatkérésre van lehetőség. (Felkérés ellenőrzésre, rendkívüli feladatok elvégzésére, személyes irányításra, rendszeren belüli kommunikációs lehetőség, egyedi funkciók.)

a. ügyfél számára elérhető adatok
b. pillanatnyi állapot betekintés
c. szolgáltatási folyamat nyomon követése
d. e-napló betekintési lehetőség – jogosultsági szint szerin
e. valós idejű adatlekérés szolgáltatásról

3. Döntéstámogató rendszer
Lehetőséget ad a rendszer használatából adódóan az azonnali információk kinyerésére, nyomon követhetőek az elvégzett tevékenységek, így azonnali optimalizáció elvégzése és teljes munkafolyamat naplózás valósítható meg.
a. Lekérdezési területek, személyre szabható információs ablakok
b. Adminisztrációs terhet csökkentő optimalizációs rendszer fejlesztés
i. hatékony erőforrás optimalizálás
ii. fuvarszervezés optimalizálása, automatizálása
iii. tervezés és ütemezés
iv. rendkívüli munkavégzések és feladatok dokumentálása

A fejlesztés hozadéka:
Hiba mentes adminisztráció, nyomon követés, adminisztráció csökkentés, HR irányítási, vezénylési, optimalizációs rendszer, automatikus beépíthető funkciók, kalkulációk, számlázás optimalizáció, integrálható rendszerek.

D) Kérjük, részletezze, hogy a projektjavaslat milyen újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaz.
A prototípus fejlesztés eredménye: Intelligens eszköztámogatott speciális szállítási folyamat koordináló szolgáltatásfejlesztés.
A fejlesztés specialitása kettős:
1. Szállítási hálózat minőségi szolgáltatás fejlesztése
a. adminisztrációs rendszer
b. kapcsolódó dokumentációs rendszer
c. valós idejű adatszolgáltatás
d. valós idejű szállítási információk szolgáltatása
e. eszköztámogatott biológiai minta szállítási folyamat
f. három szereplős információs rendszerfejlesztés (három szereplő: Megbízó, TamTraCo, „anyuka”
2. Napjaink intelligens eszközeinek vállalkozási felhasználásával a dokumentációs és irányítási folyamatok újragondolásával jön létre egy hálózatba integrált eszközpark a rendszer üzemeltetéséhez.

E) Kérjük, mutassa be, hogy a projektjavaslat, milyen technológiai fejlesztést valósít meg, vagy ahhoz hogyan kapcsolódik.
A kifejlesztett intelligens eszközökkel és kommunikációs technológiákkal támogatott szállítmányozási rendszerfejlesztés, mely a csomag pótolhatatlansága miatt alkalmas arra, hogy folyamatos nyomon követést, adminisztrációs lehetőséget, minőségbiztosítást tudjon garantálni amellett, hogy vezetői döntéstámogató rendszerként és folyamatoptimalizáló rendszerként működik.
Alkalmas arra, hogy:
• a teljes biológiai mintaszállítási folyamatot nyomon kövesse;
• a teljes biológiai mintaszállítási folyamat egységes dokumentációs elvárásait teljesítse.
Minden felhasználási helyen okos eszköz (adat sim használata, wifi), egyedi profil felhasználói oldalról, több szintű belépési protokoll (szervezet vezető, dolgozó, ellenőrzést végző személy, megbízó oldaláról). E-naplózás, szerver biztosítása. Alkalmazás fejlesztés. Egyéb rendszerek integrálására lehetőség és felhasználói smart központ kialakítása . Bármely okos eszközre történő fejlesztés megvalósítható benne, a lényeg, hogy biztosítani kell az adatátvitel lehetőségét és a szerverrel való kapcsolattartást, az adatok kapcsolat nélküli funkció esetében való pillanatnyi eltárolását és kapcsolat esetében az automatikus továbbítást.
F) A megvalósítási helyszín(ek) alkalmassága:
Az új megvalósítási helyszín szellemi munkavégzésre alkalmas. Az eredményként létrejövő rendszer tesztelése a gyakorlatban a szállítási folyamat során kerül tesztelésre. A rendszer felügyelete az új megvalósítási helyszínen megoldott. Az új megvalósítási helyszín magas technikai felszereltséggel és megfelelő informatikai, valamint kommunikációs ellátottsággal bír.

Gilbert Ákos