info@tamtraco.hu, ajanlat@mintaszallito.hu +36 70 613 7666, +36 70 636 8863

A mintaszállítás jogszabályi háttere

Az egészségünk, családunk jövője szempontjából kulcsfontosságú mintáink útra bocsátásának megszervezése előtt érdemes tájékozódni arról, hogyan szabályozott országunkban (vagy nemzetközi szinten) a biológiai minták szállítása.A szabályozást alapvetően az ADR (A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás) látja el, amelynek tagja a Magyar Köztársaság is, és amely a tagok belföldi szállításaira is kiterjed. Az ADR a biológiai mintákast a 6.2, a fertőző anyagokat tartalmazó alosztályba sorolja. Az ADR értelmében a fertőző anyagok olyan anyagok, amelyekről ismert vagy okkal feltételezhető, hogy kórokozókat tartalmaznak. A kórokozók olyan mikroorganizmusok (beleértve a baktériumokat, vírusokat, rickettsiákat, parazitákat, gombákat) és más hatóanyagok, pl. a prionok, amelyek képesek ember vagy állat megbetegedését okozni.

A 6.2 osztály anyagait „A” és „B” kategóriákba sorolja az ADR. A TamTraCo ezen anyagok közül főként a „B” KATEGÓRIÁJÚ BIOLÓGIAI ANYAG-ok szállításával foglalkozik, melyeket az UN 3373 tételhez kell besorolni. Ide sorolandó minden olyan anyag, mely az „A” kategóriába sorolás kritériumait nem elégíti ki, valamint a diagnosztikai és a klinikai célú tenyészetek is ide sorolandók.

Sajátos szabályozó, a P650 csomagolási utasítás
Az ADR a 4. rész 4.1.4.1-ben kifejezetten az UN3373 tételbe sorolt anyagok szállítására iránymutatást ad a P650 csomagolási utasításban. Szakmai szempontból ez az utasítás egyértelműsíti és egyszerűsíti is a tétel anyagainak szállítását, amennyiben a csomagolási utasítást betartja a csomagoló. A leglényegesebb a szállíttató és a szállító számára egyaránt az utasítás 11. bekezdése, mely kimondja, hogy „Amennyiben az UN 3373 alá besorolt, fertőző anyagokat ezen csomagolási utasítás szerint csomagolják, az ADR más előírásait nem kell betartani.”
Ez lényegében annyit tesz, hogy nem kell a járművet jelölni, nem szükséges az írásbeli utasítás, valamint a sofőrnek nem kell rendelkeznie érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal sem. A képzések tekintetében egyedül a 2 évenként megszervezett, a szállított anyag ismeretére vonatkozó belső képzést írja elő a rendelet, melyet veszélyesárú-szállító szaktanfolyamok szervezői, ADR tanácsadók állíthatnak össze, de maga a képzés belső vizsgával zárul.

A hazai szabályozás szigorítása
E tekintetben ki kell emelni szállításból az őssejtmintákat. Függetlenül attól, hogy az UN 3373 külön engedélyeket nem igényel, hazai szabályozóként az ESZCSM a 60/2003 (X.20.) rendeletben határozott az az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. E rendeletben a Köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt gyűjtés (Szakmakód: 6003), levétel (Szakmakód: 6013) és szállítás (Szakmakód: 6023) minimumfeltételei pontosan kidolgozottak. Mivel a szállítás külön nevesített a rendeletben, a szállítást végző alvállalkozónak az Országos Tisztiorvosi Hivatal által kiállított közreműködői engedéllyel kell rendelkeznie a gyűjtést végző bank alá, mely engedély beszerzésének az engedélyeztetési eljárási díj megfizetésén túl további – némely pontokban igen nehezen teljesíthető – kritériumai vannak.
A TamTraCo a nevezett engedélyek mindegyikével rendelkező szolgáltató. Rendelkezik a szabályozásban nevesített, a szállított anyagra is kiterjedő, nagy értékű raktér és vállalkozói felelősség biztosítással a hazai utakra, valamint a nemzetközi szállításokra is.
Országunkban ma a levételre kerülő őssejtminták szállításában a TamTraCo piacvezető. Emellett a diagnosztikai és donorminták szállításában is jelentős piaci szerepet vállal. Ahhoz, hogy megbízóinknak tökéletes szolgáltatást nyújtsunk, elengedhetetlen a hazai és nemzetközi szabályozás pontos ismerete és betartása, hiszen a biztonságos szállítás és folyamatos minőség fenntartása csak így valósítható meg maradéktalanul. Tapasztalat, Biztonság – TamTraCo

Tamás Imre